OFERTA

 

 

Witamy

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą:

 

Oferujemy sporządzenie świadectw dla budynków i lokali:

 • nowo wybudowanych oddawanych do użytku,
 • sprzedawanych,
 • wynajmowanych,
 • przebudowanych, w których zmianie uległy parametry energetyczne.

Kompleksowo wykonyjemy również badanie instalcji elektrycznych co również jest wymagane przy oddawaniu budynku do użytkowania. 

Pomiary: rezystanci uziemień, wyłączników różnicowoprądowych, rezystancji izolacji, impedacji pętli zwarcia, wyłączników przeciwpożarowych. 

Posiadamy niezbedne świadectwa kwalifikacyjne w zakresie eksploatacji i dozoru do wykonywania pomiarów elektrycznych i sporzadzania protokołów z pomiarów.

Wykonujemy również usługi w zakresie termowizji - pomiary w podczerwieni

 • bezinwazyjne wyszukanie błędów w ocieplaniu budynków,
 • wyszukiwanie braku izolacji,
 • straty ciepła przez przenikanie,
 • straty ciepła przez nieszczelnosci w izolacji lub nieprawidłowego montażu okien,
 • strat ciepła przez źle działającą wentylację,
 • wycieki instalacji.
 • pomiary instalcji elektrycznych,
 • pomiary w stacjach elektroenergetycznych,
 • pomiary transformatorów,
 • pomiary rozdzielnic niskiego napięcia,
 • diagnostyka termowizyjna układów elektronicznych i sprzętu elektrotechnicznego.

 

Naszą ofertę kierujemy przede wszystkim do:

 • klientów indywidualnych,
 • zakładów pracy,
 • firm produkcyjnych,
 • firm budowlanych,
 • spółdzielni mieszkaniowych,
 • firm deweloperskich,
 • instytucji użyteczności publicznej