Dla właścicieli budynków

 

 

Właściciel budynku, z zastrzeżeniem art. 5 ust. 7 Prawo budowlane , jest obowiązany zapewnić sporządzenie

 

świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, jeżeli:

 

1) upłynął termin ważności świadectwa charakterystyki energetycznego budynku;

 

2) w wyniku przebudowy lub remontu budynku, uległa zmianie jego charakterystyka